Error message

  • Notice: Constant ERROR_REPORTING_HIDE already defined in require_once() (line 11 of /var/www/clients/client0/web8/web/includes/errors.inc).
  • Notice: Constant ERROR_REPORTING_DISPLAY_SOME already defined in require_once() (line 16 of /var/www/clients/client0/web8/web/includes/errors.inc).
  • Notice: Constant ERROR_REPORTING_DISPLAY_ALL already defined in require_once() (line 21 of /var/www/clients/client0/web8/web/includes/errors.inc).
ROZVRH PRACOVNÉHO ČASU na našej škole

Vyučovanie začína o 8,00 hod.
Žiaci musia prísť do budovy školy najneskôr o 7,50 hod.
Vyučujúci 15 minút pred začiatkom svojho vyučovania.
V odôvodnených prípadoch môže vyučovanie začať nultou hodinou o 7,10 hod.
Pracovná doba ostatných zamestnancov:
  • administratíva: 7,00 - 15,30 hod.
  • informátor :      6,45 - 16,00 hod.
  • školník:             7,00 - 15,30 hod.
  • upratovačky:    7,00 - 13,00 hod. / 12,00 - 18,00 hod.