Error message

  • Notice: Constant ERROR_REPORTING_HIDE already defined in require_once() (line 11 of /var/www/clients/client0/web8/web/includes/errors.inc).
  • Notice: Constant ERROR_REPORTING_DISPLAY_SOME already defined in require_once() (line 16 of /var/www/clients/client0/web8/web/includes/errors.inc).
  • Notice: Constant ERROR_REPORTING_DISPLAY_ALL already defined in require_once() (line 21 of /var/www/clients/client0/web8/web/includes/errors.inc).
PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY MS (PČOZ)
 
Termín:     07. 05. - 11. 05. 2018

PČOZ 1         PČOZ 2         PČOZ 3        
 

Žiak vykoná PČOZ jednou z týchto foriem:

a) praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy (1 až 15 tém)

b) obhajoba vlastného projektu

c) obhajoba úspešných súťažných prác


 a) Praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy

 

     čas na PČOZ:  8 hod.

 

Rozsah a obsah úloh:

 

 

 

aplikácia teoretických vedomostí a zručností získaných praktickými zložkami výučby podľa konkrétneho odboru

Kritériá hodnotenia:

a) pochopenie úlohy

b) analýza úlohy

c) voľba postupu

d) voľba a použitie pomôcok, materiálov, prístrojov

e) organizácia práce na pracovisku

f) dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia

g) ochrana životného prostredia

h) výsledok práce


 

b) Obhajoba vlastného projektu

Komplexná odborná práca alebo projekt sa rieši počas štúdia individuálne alebo v tíme. Práca je obsahovo zameraná podľa odboru štúdia a potrieb praxe.

Kritériá hodnotenia:

a) odborná úroveň projektu

b) grafická úroveň projektu

c) vlastná obhajoba autora - úroveň prezentácie

d) používanie odbornej literatúry

e) využitie odbornej literatúry


 

d) Obhajoba úspešných súťažných prác

Predvedenie a obhajoba úspešných odborných prác, ktoré sa umiestnili na 1. - 3. mieste v krajskom kole alebo na 1. - 5. mieste v celoštátnom kole súťaže žiakov stredných škôl v SR.

Kritériá hodnotenia:

a) správna voľba postupu

b) využívanie zariadení a materiálov

c) používanie odbornej terminológie

d) samostatnosť prejavu

e) schopnosť aplikácie

f) možnosť využitia v odbore