Error message

  • Notice: Constant ERROR_REPORTING_HIDE already defined in require_once() (line 11 of /var/www/clients/client0/web8/web/includes/errors.inc).
  • Notice: Constant ERROR_REPORTING_DISPLAY_SOME already defined in require_once() (line 16 of /var/www/clients/client0/web8/web/includes/errors.inc).
  • Notice: Constant ERROR_REPORTING_DISPLAY_ALL already defined in require_once() (line 21 of /var/www/clients/client0/web8/web/includes/errors.inc).

stránka Ministerstva školstva  (MŠ) SRwww.minedu.skMATURITA :


*Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV)http://www.siov.sk/


- Pedagogická dokumentácia:


   cesta: Vzdelávacie programy/Pedagogická dokumentácia/Oddiel C 


http://www.siov.sk/siov/dokhtm/1vzdprog/11zpd.htm2675 M  elektrotechnika


2695 Q  počítačové systémy


Internetový portál MŠ SR: http://www.minedu.sk/


Štátny pedagogický ústav (ŠPU) http://www.statpedu.sk/