Error message

  • Notice: Constant ERROR_REPORTING_HIDE already defined in require_once() (line 11 of /var/www/clients/client0/web8/web/includes/errors.inc).
  • Notice: Constant ERROR_REPORTING_DISPLAY_SOME already defined in require_once() (line 16 of /var/www/clients/client0/web8/web/includes/errors.inc).
  • Notice: Constant ERROR_REPORTING_DISPLAY_ALL already defined in require_once() (line 21 of /var/www/clients/client0/web8/web/includes/errors.inc).

 

Dohoda o zabezpečení odbornej praxe žiaka SPŠE

Pre viac informácií o odbornej praxi navštívte informačnú stránku praxe.

Vzor zadania na obhajobu vlastného projektu

Pozor, v oblasti štúdia vypĺňajte tú oblasť, ktorú študujete bez ohľadu na to, akej oblasti sa týka téma projektu. Názov projektu, ako aj vedúci práce, musí byť v súlade so schváleným zoznamom. Priezvisko píšte veľkými tlačenými písmenami tak, ako je vo vzore - nie je to preklep. Projekty týkajúce sa oblasti POS, budú podpísané vedúcou PK VYT, Ing. Blaženou Čonková. Projekty týkajúce sa oblasti TEL a ELZ, budú podpísané vedúcou PK ELE, Ing. Evou Jančárikovou.