Vážení rodičia a priatelia našej školy.

Podobne ako v minulých rokoch, aj v tomto roku sa na Vás obraciame so žiadosťou o podporu nášho občianskeho združenia prostredníctvom darovania 2% z Vašich daní.

Občianske združenie ZOŠKA využíva príspevky darcov najmä na obnovu výpočtovej techniky v odborných učebniach, rekonštrukciou učební, ako aj rôzne kultúrne aktivity našich žiakov.

Vaše rozhodnutie prideliť nám 2% z Vašich daní bude tomu nápomocné. Ďakujeme.

S úctou Rada OZ Zoška.

---------------------------

Termíny odovzdania tlšív sa posunuli - Vyhlásenie opoukázaní podielu zaplatenej dane zpríjmov ste povinný podať do konca druhého kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie.

Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či 2% chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba:

Preto sme sa rozhodli poskytnúť Vám vzorové tlačivá na dve možnosti:

  1. Ak ste osoba živnostník, podnikateľ, firma alebo zamestnanec, ktorý predkladá ročné zúčtovanie dane sám, v daňovom priznaní je Vyhlásenie ( FO TYP A (str. 5) / FO TYP B (str. 12) / PO (str. 12) v ktorom uvediete, že suma do výšky 2% zaplatenej dane v roku 2019 sa má poukázať Vami určenej právnickej osobe. Vzor časti daňového priznania kde sa nachádza vyhlásenie s vyplnenými údajmi nášho Občianskeho združenia Zoška prikladáme v prílohe.
  2. Ak ste zamestnanec, ktorému zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov, Váš zamestnávateľ Vám vystaví Potvrdenie o výške odvedených daní. Toto potvrdenie spolu s Vašim vyhlásením o poskytnutí 2% z Vašich daní odovzdáme v stanovenom termíne, na Vám prílúchajúci daňový úrad. Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov si vyžiadajte od zamestnávateľa a predvyplnené tlačivo vyhlásenia nájdete na nasledujúcej linke Vyhlásenie.

Údaje o prijímateľovi Zoška sú vyplnené vo všetkých vzorových tlačivách.