Vážení rodičia - priatelia našej školy,

ZOŠKA - Občianske združenie pri Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej je zaregistrované a zverejnené v zozname organizácií, ktorým možno zaslať 2% z odvedených daní.

Ako po minulé roky i v tomto roku Vás oslovujeme finančne podporiť Občianske združenie ZOŠKA zamerané na modernizáciu vyučovacieho procesu kvalitnou výpočtovou technikou v odborných učebniach, rekonštrukciou učební, ako aj rôzne kultúrne aktivity našich žiakov.

Vaše rozhodnutie prideliť nám 2% z Vašich daní bude tomu nápomocné.

Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či 2% chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba:

Preto sme sa rozhodli poskytnúť Vám vzorové tlačivá na dve možnosti:

  1. Ak ste osoba živnostník, podnikateľ, firma alebo zamestnanec, ktorý predkladá ročné zúčtovanie dane sám, v daňovom priznaní je Vyhlásenie (TYP A / TYP B) v ktorom uvediete, že suma do výšky 2% zaplatenej dane v roku 2018 sa má poukázať Vami určenej právnickej osobe v termíne do konca marca 2019. Vzor časti daňového priznania kde sa nachádza vyhlásenie s vyplnenými údajmi nášho Občianskeho združenia Zoška prikladáme v prílohe.
  2. Ak ste zamestnanec, ktorému zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov, Váš zamestnávateľ Vám vystaví Potvrdenie o výške odvedených daní. Toto potvrdenie spolu s Vašim vyhlásením o poskytnutí 2% z Vašich daní odovzdáme v stanovenom termíne, t.j. do konca apríla, na daňové úrady. Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov si vyžiadajte od zamestnávateľa a čisté tlačivo Vyhlásenie, ktoré prikladáme v prílohe, môžete po podpísaní prostredníctvom našich žiakov odovzdať triednemu učiteľovi, prípadne priamo hospodárke OZ p. Sabovej v kancelárii č. 4.

Údaje o prijímateľovi Zoška sú vyplnené vo všetkých vzorových tlačivách.

V prípade, ak sa rozhodnete 2% podielu Vašich odvedených daní venovať nášmu Občianskemu združeniu, vyjadrujeme Vám srdečnú vďaku.

S úctou Rada Občianskeho združenia