Vážení rodičia, milí prváci,
 
Už tento štvrtok 2.9. začneme spoločne nový školský rok. Pre Vás sa zároveň začne aj nová etapa života na novej škole. 
 
Prosíme, aby ste sa o 8:30 zhromaždili vo svojich triedach, kde Vás privítajú Vaši triedni učitelia.
 
Príslušnosť k triede ako aj miestnosť, kde bude Vaša trieda, sa dozviete ráno pri vstupe do školy.
 
Prvý deň bude pre Vás slávnostný, nebudete dostávať učebnice. Takisto sa ešte v tento deň nebude vydávať strava, nakoľko aktivity jednotlivých tried skončia predpoludním.
 
Všetky ostatné informácie a program na ďalšie dni sa dozviete od svojich triednych učiteľov.
 
V prípade, že niektorí rodičia chcú svoje deti odprevadiť do školy, prosíme Vás, aby ste nevstupovali do budovy školy - dôvodom sú aktuálne usmernenia MŠVVaŠ.
 
Pre žiakov je potrebné vstúpiť do priestorov školy iba s prekrytými hornými dýchacími cestami.
 
Prosíme, aby každý žiak priniesol hneď v prvý deň (2.9.) podpísané zákonným zástupcom tlačivo vyhlásenia o bezpríznakovosti. Všetky ďalšie vyhlásenia už budete vypĺňať elektronicky cez informačný systém školy.
 
Už teraz sa na Vás tešíme a prajeme príjemne strávené posledné dni prázdnin.
 
Tím SPŠE Zochova