Vážení študenti,

V školskom roku 2019/2020 otvárame trojročné pomaturitné štúdium v študijnom odbore 2563Q

V prípade záujmu o štúdium na VOŠ prineste vyplnenú prihlášku, životopis a kópiu maturitného vysvedčenia.

2. termín  podania prihlášky je do 31.08. 2019.

Zápis študentov 02.09.2019 v čase 9.00 – 14.00hod.

Vyučovanie podľa rozvrhu od 09.09.2019