V školskom roku 2019/2020 na Vyššom odbornom štúdiu otvárame:

Študenti sa v rámci štúdia budú učiť anglický jazyk, nemecký jazyk, matematiku, ekonomiku, marketing, manažment, elektronické a komunikačné systémy, výpočtovú techniku, periférne zariadenia, počítačové siete, programovanie, aplikovanú informatiku, automatizované systémy riadenia, aplikačný SW, operačné systémy, grafický dizajn, sieťové technológie, grafiku a multimédiá.

Môžu  získať CISCO certifikáty a certifikát elektrotechnickej spôsobilosti §21

Odbornú prax absolvujú v 2. ročníku – zimný semester a v 3. ročníku – letný semester

Na konci tretieho ročníka sa bude konať absolventská skúška a po jej úspešnom absolvovaní študent získa titul DiS, vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom.

O našich absolventov je na trhu práce veľký záujem.

Podmienky prijatia na štúdium VOŠ

V prípade záujmu o štúdium na VOŠ prineste vyplnenú prihlášku, životopis a kópiu maturitného vysvedčenia  1. termíne podania prihlášky je do 31.05.2019.  2. termín  podania prihlášky je do 31.08. 2019.

Prihláška v PDF