Vyučovanie začína o 8:00.

Žiaci musia prísť do budovy školy najneskôr o 7:50.

Vyučujúci 15 minút pred začiatkom svojho vyučovania.

V odôvodnených prípadoch môže vyučovanie začať nultou hodinou o 7:10.

Pracovná doba ostatných zamestnancov

administratíva 7:00 - 15:30
informátor 6:30 - 16:00
školník 7:00 - 15:30
upratovačky 7:00 - 13:00 / 12:00 - 18:00