Error message

  • Notice: Constant ERROR_REPORTING_HIDE already defined in require_once() (line 11 of /var/www/clients/client0/web8/web/includes/errors.inc).
  • Notice: Constant ERROR_REPORTING_DISPLAY_SOME already defined in require_once() (line 16 of /var/www/clients/client0/web8/web/includes/errors.inc).
  • Notice: Constant ERROR_REPORTING_DISPLAY_ALL already defined in require_once() (line 21 of /var/www/clients/client0/web8/web/includes/errors.inc).

Kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2018/2019

Študijný odbor 2675 M  elektrotechnika (4 - ročné denné štúdium pre absolventov ZŠ)


Študijný odbor 2695 Q  počítačové systémy (denné vyššie odborévzdelanie - terciárne)

Neviete čo ďalej po skončení strednej školy? Neprijali Vás na VŠ? Boli ste neúspešní v 1. a 2. ročníku na FEI, FIIT, ST STU? Chcete získať absolventský diplom a titul za menom "DiS"? 

O štúdium sa môžu uchádzať absolventi akejkoľvek strednej školy (gymnázium, SOŠ, bývalé SOU- s maturitou). Do študijného odboru 2695 Q počítačové systémy prijímame uchádzačov  bez príjimacích skúšok.

 - uchádzači o štúdium VOŠ v škol. roku 2018/2019 podávajú prihlášky (tlačivo prihláška na VŠ, alebo pomaturitné štúdium), spolu s maturitným vysvedčením, dodatkom k maturitnému vysvedčeniu a životopisom do 31. mája 2018.