Najnovšie opatrenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR si môžete prečítať na nasledujúcom odkaze.

Aj keď je budova našej školy uzavretá, vzdelávanie musí pokračovať. Čas je príliš vzácny na to, aby sme si mohli dovoliť ním plytvať. Preto sme sa rozhodli pokračovať vo vyučovaní a to hneď viacerými formami:

1. Dištančné úlohy - učiteľ pošle žiakom zadanie úloh (e-mailom, alebo cez Edupage). Žiaci na nich pracujú doma samostatne a následne ich odošlú učiteľovi. Ich vypracovanie následne kontroluje a hodnotí učiteľ.

2. Online hodiny - učiteľ zorganizuje telekonferenciu v čase svojej vyučovacej hodiny podľa rozvrhu. Urobí výklad nového učiva, odprezentuje učebné materiály a zadá prípadné úlohy na samoštúdium. Onine hodiny prebiehajú na viacerých platfromách, napríklad Skype, alebo Cisco Webex. Ospravedlnením neúčasti na takejto online hodine môžu byť len nedostatočné technické podmienky, ktoré má žiak doma (napr. pomalé Internetové pripojenie a podobne). Takýto žiak o tom upovedomí vyučujúceho a ten prípadne zvolí náhradné formy individuálneho vzdelávania.

3. Online kurzy - učiteľ sprístupní online kurz, ktorý žiaka navedie procesom osvojovania si nového učiva cez jeho precvičovanie až po testovanie. Učiteľ v tomto prípade iba prideľuje výučbové moduly.

Pri všetkých troch formách vzdelávania budú vyučujúci vykonávať aj priebežné hodnotenie pomocou známok.

Aby sme nezabudli aj na dôležitú "sociálizáciu", triedni učitelia podľa uváženie budú organizovať aj online triednické hodiny. Je potrebné sa o súčasnej situácii rozprávať a snažiť sa v rámci nej aj výchovne pôsobiť.

Okrem toho, pedagógovia sa pravidelne stretávajú na virtuálnych online poradách, aby sme si mohli vymeniť skúsenosti a know-how. Ďalšou novinkou je aj ticketingový systém, ktorý sme vďaka tejto situácii uviedli predčasne do používania. Portál https://moja.zochova.sk/  zatiaľ umožňuje požiadať o opätovné zaslanie hesla do školských systémov a poprihlásení poskytuje prístup k osobnému priečinku na školskom serveri. V dohľadnej budúcnosti bude systém slúžiť na spravovanie všetkých požiadaviek na technickú podporu od zabudnutých hesiel až po nefungujúci počítač.

Toto obdobie je pre nás všetkých ťažké. Keď sa však nevzdáme a budeme na sebe usilovne pracovať, môžeme z neho vyjsť obohatení a silnejší ako predtým.