Na našej škole majú študenti možnosť prihlásiť sa na MENTORING.

ČO JE MENTORING?

Mentoring slúži na podporu osobnostného rozvoja študenta. Pomocou mentoringu sa študent učí reflektovať, formulovať a komunikovať svoje potreby a postoje. Podporuje svoju schopnosť kriticky a tvorivo myslieť. Rozvíja svoju spôsobilosť správne vyhodnotiť situáciu vo vzťahu k sebe, aj ostatným. Učí sa ako prevziať iniciatívu a lepšie sa rozhodovať. Rozvíja v sebe empatiu voči druhým a schopnosť spolupracovať. Témy a zadania stretnutí si určuje študent sám. Mentoring je viac o kladení otázok ako o dávaní odpovedí.

KTO JE MENTOR?

Mentor je pedagogický zamestnanec školy, ktorý je vyškolený na vykonávanie mentoringu a ďalej sa vzdeláva v tejto oblasti. Je empatický, otvorený, plný pochopenia. Mentorský tím školy má v súčasnosti 12 členov.

PRE KOHO JE MENTORING?

V tomto školskom roku je prihlasovanie na mentoring otvorené pre žiakov 2., 3., a 4. ročníka.

AKO SA PRIHLÁSIM?

Na recepcii školy sa nachádza krabica do ktorej môžete vhadzovať prihlasovacie lístky.

Napíš SVOJE MENO a TRIEDU, pridaj MENO/MENÁ MENTOROV o ktorých máš záujem v poradí 1.,2.,3.

Zoznam dostupných mentorov je na nástenke v škole.

 

Prihlasovanie na mentoring: OTVORENÉ