Vážení rodičia a podporovatelia našej školy,

už celé desaťročia poskytuje naša škola kvalitné odborné vzdelanie svojím študentom aj vďaka podpore občianskeho združenie Zoška. Prostredníctvom neho môžeme financovať nákup techniky, učebných materiálov ale aj organizáciu exkurzií či niektorých výletov.

Chceme Vás aj tento rok osloviť so žiadosťou o podporu poukázaním dvoch percent zo zaplatenej dane za rok 2022. Vopred Vám ďakujeme za preukázanú priazeň

Pripravili sme pre vás editovateľné PDF súbory s predvyplnenými údajmi nášho OZ.Onedlho na tejto podstránke pribudnú predvyplnené tlačivá. 

Vyplnené vyhlásenie spolu s potvrdením o zaplatení je najlepšie doručiť na adresu vášhom miestne príslušného daňového úradu. Môžete ho však doručiť aj na adresu našej školy (ktorá je totožná s adresou OZ) a to osobne, alebo poštou. Na vyplnenie tlačiva Vám poslúžia nasledujúce identifikačné údaje:

Obchodné meno: ZOŠKA

IČO: 31753566

Právna forma: Občianske združenie

Ulica: Zochova 764/9

Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto

PSČ: 81103