Kritéria pre prijímanie žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2023/2024 nájdete tu.

Termíny pre PP školský rok 2023/2024:

do 20.3.2023 zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku na strednú školu riaditeľovi strednej školy
4.5.2023 I. termín prijímacích skúšok
9.5.2023 II. termín prijímacích skúšok
19.5.2023 stredná škola zverejní výsledky prijímacieho konania
do 24.5.2023 termín doručenia o nastúpení / nenastúpení žiaka do 1. ročníka