Sme radi, že ste prejavili záujem o štúdium na naše škole. Prečo by ste si mali v prvom rade vybrať práve nás? Dôvodov je viacero. Desať z nich sme sa Vám rozhodli predsaviť na samostatnej stránke.

Termíny prijímacích skúšok sú 2. máj 2022 a 9.máj 2022. Kritériá prijímania do prvého ročníka nájdete tu.

V prípade, že potrebujete ďalšie informácie, sme Vám k dispozícii na [email protected], Prehľad dostupných študijných odborov spolu s počtami tried a prijímaných žiakov nájdete v tabuľke a bližie info k nim aj na stránke zoska.eu. 

Študijný odbor

Študijná oblasť

Počet tried

Učebný plán

2569 M informačné a digitálne technológie

  • umelá inteligencia

1 trieda - 30 žiakov

zobraziť

2559 M Inteligentné technológie

  • inteligentné technológie

1 trieda - 30 žiakov

zobraziť

2573 M programovanie digitálnych technológií

  • vývoj internetových aplikácií

1 trieda - 30 žiakov

zobraziť

2561 M  informačné a sieťové technológie

  • správa IKT riešení (sieťové technológie)

1 trieda - 30 žiakov

zobraziť

2675 M elektrotechnika 

  • energetika a inteligentné aplikácie
  • elektronické komunikačné systémy

 1 trieda - 30 žiakov

zobraziť

 Študijnú oblasť študijného odboru 2675 M elektrotechnika si žiak volí na konci druhého ročníka štúdia.