Sme radi, že ste prejavili záujem o štúdium na naše škole. Prečo by ste si mali v prvom rade vybrať práve nás? Dôvodov je viacero. Desať z nich sme sa Vám rozhodli predsaviť na samostatnej stránke.

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu sa presúvajú termíny podávania prihlášok:

Udalosť Pôvodný termín Nový termín Poznámka
Podanie prihlášky na SŠ zo strany zákonného zástupcu 10. apríl 2020 15. máj 2020 Nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. Pokyny dostanú zákonní zástupcovia od svojej školy.
Podanie prihlášky na SŠ zo strany riaditeľa ZŠ 20. apríl 2020 21. máj 2020 Na prihláškach na štúdium na strednej škole pre školský rok 2020/2021 (ID 056) nie je potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.