Kritéria pre prijímanie žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2023/2024 nájdete tu.