Aj budúci školský rok sa naša škola stane druhým domovom nových prvákov. Každým rokom sa naša "rodina" rozrastá o čoraz väčšie množstvo študentov.

V nasledujúcom ich bude až 150. Prečo by ste si mali vybrať práve našu školu? Dôvodov je hneď niekoľko:

  1. Máme najširšiu ponuku študijných odborov v rámci celého Bratislavského samosprávneho kraja, ponúkame až 4 študijné odbory. Sú to tie  najmodernejšie a máme hneď tri unikáty, ktoré v širokom okolí nájdete len v našom regióne: študijný odbor inteligentné technológie, študijný odbor programovanie digitálnych technológií, odborné zameranie silnoprúdové zariadenia v rámci študijného odboru elektrotechnika. Novým predmetom kybernetická bezpečnosť sa tiež nemôže pochváliť veľa škôl.

  2. Moderné technické vybavenie. Pravidelne obnovované učebne s all-in-one počítačmi. Stavebnice Micro:bit, mikrokontrolery Arduino či Raspberry, robotické stavebnice, formula GreenPower a a mnoho iného. Okrem toho elektrotechnické dielne, laboratória silnoprúdových aj slaboprúdových zariadení.

  3. Už niekoľko rokov po sebe sme medzi najlepšie hodnotenými odbornými školami v Bratislavskom samosprávnom kraji. Okrem toho, naši absolvent dosahujú najväčšiu priemernú mzdu spomedzi absolventov všetkých priemysloviek v Bratislave (podrobnosti a možnosť porovnania nájdete na uplatnenie.sk)

  4. Máme silnú tradíciu, vďaka ktorej sa môžeme nazývať rodinnou školou. Celé generácie odborníkov dostali svoje vzdelanie práve na Zoške a niet divu, že okrem deda či otca k nám v tieto dni prichádzajú už aj ich vnuci a vnučky. 

  5. Ideálna poloha v strede mesta - nech už ste zo Žitného ostrova, alebo zo Záhoria, z Petržalky či z Pezinku, na Zochovu je z každého miesta blízko.

  6. Kvalitný tím pedagógov. Hoci bol dlhé roky tvorený zväčša stálicami, už teraz je pomer mladých dynamických učiteľov skúsených kolegov vyrovnaný.

  7. Inkluzívny tím. Na našej škole pôsobí špeciálny školská psychologička a čoskoro už aj špeciálny pedagóg, ktorí nám budú pomáhať s individuálnym prístupom ku žiakom so ŠVVP.

  8. Kariérne poradenstvo. V spolupráci s CPPPaP sme tento rok pilotne zaradili do vyučovania skupinové a individuálne aktivity, ktoré majú prehlbovať sebapoznanie žiakov a umožniť im zodpovedný a cieľavedomý výber ich budúceho povolania.

  9. Kvalitné zázemie pre žiakov. Či už ide o školskú jedáleň, snack -automaty alebo šatňovú skrinku, ktorú má každý žiak našej školy. Priestory školy sa postupne renovujú, už teraz sa naša škola môže popýšiť novými oknami, ktoré sú vyrobené podľa pôvodných historických.

  10. Športové vyžitie -  to nie sú len krúžky, ale aj možnosť si zahrať počas prestávok stolný tenis či basketbal na školskom dvore. čoskoro pribudne aj nová posilňovňa. K tomu pridáme floorball, volejbal či futbal a jediné, čo treba je už len dostatok energie.