Výchovná poradkyňa

Mgr. Soňa Mináriková

[email protected]

Konzultačné hodiny

utorok  08:30 - 11:30 hod. (miestnosť č. 201)


Kam na vysokú školu?

Toto je otázka, ktorú si skôr či neskôr začne klásť väčšina stredoškolákov. Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity pre mladých ľudí pripravila informačnú kampaň Veda je život. Cez video-profily zaujímavých výskumníkov a inovátorov v STEM odboroch, ktorí pracujú na slovenských vysokých školách či na Slovenskej akadémii vied chceme inšpirovať študentov pri ich rozhodovaní sa o ich ďalšom štúdiu a kariére.

 

Veda je život?

V nedeľu 7. apríla zverejníme na webe www.vedajezivot.sk prvý zo šiestich video-profilov mladých slovenských vedcov a inovátorov, ktorí študovali fyziku, chémiu, umelú inteligenciu, automobily, riadiace systémy či telekomunikácie a rozhodli sa investovať svoj čas a energiu do výskumu na Slovensku. Posledné video budeme zdieľať 12. mája.

 

Od zverejnenia prvého videa zároveň otvoríme 3 súťaže1. zdieľanie kampaňového videa, 2. odpoveď na otázku k videu a 3. vytvorenie vlastného videa.  V každej z týchto súťaží môžu aj vaši študenti vyhrať ceny, ktoré do súťaže venovala firma SHELL. Viac informácií nájdete na webe video-kampane.

 

Prečo kampaň Veda je život?

Slovensko už dlhodobo čelí veľkej výzve – odlivu mozgov. Viac ako 14% slovenských vysokoškolákov študuje v zahraničí a väčšina z nich tam chce po skončení štúdia aj ostať. Priebežne teda strácame najkvalitnejších ľudí.

Aj touto kampaňou chceme prispieť k tomu, aby Slovensko bolo úspešnou krajinou, kde sa mladí vedci a inovátori môžu vzdelávať a uplatniť.

 

Koordinátor kampane

Kampaň  koordinuje Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity – SOVVA. SOVVA je občianskym združením s celoštátnou pôsobnosťou, ktorého cieľom je podporovať výskum a inovácie na Slovensku. Od svojho vzniku v roku 2007 sme spolupracovali so stovkami slovenských vedcov, desiatkami výskumných inštitúcií zo všetkých sektorov, ako aj s verejnou správou.

Jedným z hlavných pilierov aktivít SOVVA je popularizácia vedy a inovácií medzi širokou verejnosťou na Slovensku. Od roku 2007 organizujeme najväčšie slovenské a európske podujatie v tejto oblasti – Festival vedy - Európska noc výskumníkov. Našim cieľom je vytvárať priestor pre vedcov a inovatívne firmy, aby prezentovali výsledky svojej práce.

Okrem toho sa SOVVA podieľa na riešení projektov financovaných z európskeho programu na podporu výskumu a inovácií – Horizont 2020 a 7. rámcového programu. V spolupráci s UNESCO, L´Oréal a SAV organizujeme národnú súťaž Pre ženy vo