Výchovná poradkyňa

Mgr. Soňa Mináriková

[email protected]

Konzultačné hodiny

utorok  08:30 - 11:30 hod. (miestnosť č. 201)


Aktuality

VIDEOPORTÁL vysokých škôl.: https://www.kamnavysoku.sk/videoportal

Stručná informácia o Portali VS a centrálnom elektronickom prihlasovaní:

Portál VS umožňuje predovšetkým získavanie odborne garantovaných informácii o vysokých školách samotnými vysokými školami na jednom mieste.

Centrálne elektronické prihlasovanie má tu obrovskú výhodu, že z jedného miesta môže uchádzač poslať prihlášku na viacero vysokých škôl s uvedením osobných údajov iba raz, bez nutného opakovania zadávania identických údajov.

Kniha Sprievodca štúdiom v zahraničí

prezrieť online

 

Časopis Kam po strednej škole

prezrieť online