SPŠE Zochova 9, Bratislava oznamuje, že výzva na zákazku "Nákup šatňových kovových skríň" bola úspešne ukončená dňa 5.4.2022.

SPŠE Zochova 9, Bratislava  oznamuje zámer realizovať zákazku:
Nákup šatňových kovových skríň
Predpokladaná hodnota zákazky: 5 658.- € bez DPH
Kontakt: PhDr. M. Lukáčová Nováčková, 02/592 009 44, e-mail: [email protected]
Príloha: výzva na zákazku 

Verejný obstarávateľ oznamuje, že zákazka: „Nákup výpočtovej techniky v počte 41ks" bola neúspešná, vzhľadom na nulovú účasť uchádzačov.

SPŠE Zochova 9, Bratislava  oznamuje zámer realizovať zákazku:
Nákup výpočtovej techniky v počte 41ks
Predpokladaná hodnota zákazky: 44 045,- € bez DPH
Kontakt: PhDr. M. Lukáčová Nováčková, 02/592 009 44, e-mail: [email protected]
Príloha: výzva na zákazku

Verejný obstarávateľ oznamuje, že zákazka: „Maľovanie vnútorných priestorov školy " bola úspešne ukončená dňa 14.9.2021.

SPŠE Zochova 9, Bratislava  oznamuje zámer realizovať zákazku:
Maľovanie vnútorných priestorov školy
Predpokladaná hodnota zákazky: 34 999,86 € bez DPH
Kontakt: PhDr. M. Lukáčová Nováčková, 02/592 009 44, e-mail: [email protected]
Príloha: opis zákazky a výzva na zákazku

SPŠE Zochova 9, Bratislava oznamuje, že výzva na zákazku: "Nový otvor vo vnútornej stene nebytovej budovy" bola úspešne ukončená dňa 5.8.2021.

SPŠE Zochova 9, Bratislava vyhlasuje výzvu na zákazku:
Názov predmetu zákazky: Nový otvor vo vnútornej stene
Predpokladaná hodnota zákazky: 22 746,14 € bez DPH
Kontakt: PhDr. M. Lukáčová Nováčková, 02/592 009 44, e-mail: [email protected]
Príloha: opis zákazky a výzva na zákazku

Verejný obstarávateľ oznamuje, že zákazka: „Nákup notebookov a tabletu" bola úspešne ukončená dňa 14.12.2020.

SPŠE Zochova 9, Bratislava  oznamuje zámer realizovať zákazku:
„Nákup notebookov a tabletu“
Predpokladaná hodnota zákazky: 17 916,67 € bez DPH
Kontakt: PhDr. M. Lukáčová Nováčková, 02/592 009 14, e-mail: [email protected]
Príloha: opis zákazky a výzva na zákazku

Verejný obstarávateľ oznamuje, že zákazka: „Oprava oplotenia" bola úspešne ukončená dňa 7.12.2020.

SPŠE Zochova 9, Bratislava  oznamuje zámer realizovať zákazku:
„Oprava poškodeného oplotenia“
Predpokladaná hodnota zákazky: 3946,60€ bez DPH
Kontakt: PhDr. M. Lukáčová Nováčková, 02/592 009 14, e-mail: [email protected]
Príloha: krycí list

Verejný obstarávateľ oznamuje, že zákazka: „Lyžiarsky kurz v termíne od 23.2.2020-28.2.2020  v počte 27 žiakov" bola úspešne ukončená dňa 4.2.2020.

Verejný obstarávateľ oznamuje, že zákazka: „Lyžiarsky kurz v termíne od 1.3.2020-6.3.2020  v počte 23 žiakov" bola úspešne ukončená dňa 4.2.2020.

Verejný obstarávateľ oznamuje, že zákazka: „Lyžiarsky kurz v termíne od 8.3.2020-13.3.2020 v počte 20 žiakov" bola úspešne ukončená dňa 4.2.2020.

SPŠE Zochova 9, Bratislava vyhlasuje výzvu na zákazku
Názov predmetu zákazky: "Lyžiarsky kurz v termíne od 8.3.2020-13.3.2020 v počte 20 žiakov"
Predpokladaná hodnota zákazky:  2.500.- € bez DPH
Kontakt: PhDr. M. Lukáčová Nováčková, 02/592 009 14, e-mail: [email protected]
Príloha: Podrobný opis zákazky a Výzva na zákazku

SPŠE Zochova 9, Bratislava vyhlasuje výzvu na zákazku
Názov predmetu zákazky: "Lyžiarsky kurz v termíne  od 1.3.2020-6.3.2020  v počte 23 žiakov"
Predpokladaná hodnota zákazky:  2 875.- € bez DPH
Kontakt: PhDr. M. Lukáčová Nováčková, 02/592 009 14, e-mail: [email protected]
Príloha: Podrobný opis zákazky a Výzva na zákazku

SPŠE Zochova 9, Bratislava vyhlasuje výzvu na zákazku
Názov predmetu zákazky:  "Lyžiarsky kurz v termíne  od 23.2.2020-28.2.2020  v počte 27 žiakov"
Predpokladaná hodnota zákazky:  3 375, - € bez DPH
Kontakt: PhDr. M. Lukáčová Nováčková, 02/592 009 14, e-mail: [email protected]
Príloha: Podrobný opis zákazky a Výzva na zákazku

Verejný obstarávateľ oznamuje, že zákazka: „Nákup šatňových kovových skríň" bola úspešne ukončená dňa 27.11.2019.

SPŠE Zochova 9, Bratislava  oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
"Nákup šatňových skríň"
Predpokladaná hodnota zákazky:  14 453,33, - € bez DPH
Kontakt: PhDr. M. Lukáčová Nováčková, 02/592 009 14, e-mail: [email protected]
Príloha: Opis zákazky a výzva na zákazku

SPŠE Zochova 9, Bratislava vyhlasuje výzvu na zákazku s nízkou hodnotou
Názov predmetu zákazky: „Oprava stropu v učebniach praxe“
Predpokladaná hodnota zákazky:  12.500.- € bez DPH
Kontakt: PhDr. M. Lukáčová Nováčková, 02/592 009 14, e-mail: [email protected]
Príloha: 1. Výzva
                 2. Vyjadrenie statika k poruchám objektu

Verejný obstarávateľ oznamuje, že verejné obstarávanie na zákazku: „Nákup stolových počítačov s príslušenstvom  v počte 15 ks“" bolo ukončené 6.6.2019.

SPŠE Zochova 9, Bratislava oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Nákup stolových počítačov s príslušenstvom v počte 15 ks"
Predpokladaná hodnota zákazky:  12.500.- € bez DPH
Kontakt: PhDr. M. Lukáčová Nováčková, 02/592 009 14, e-mail: [email protected]
Príloha: 1. Opis zákazky
                 2. Výzva na zákazku

Verejný obstarávateľ oznamuje, že verejné obstarávanie na zákazku: „Výmena hlavných vchodových dverí" bolo ukončené 15.4.2019.

SPŠE Zochova 9, Bratislava vyhlasuje výzvu na zákazku
Názov predmetu zákazky: Výmena hlavných vchodových dverí do budovy školy
Predpokladaná hodnota zákazky: 7.679.- € bez DPH
Kontakt: PhDr. M. Lukáčová Nováčková, tel. 02/592 009 14, e-mail: [email protected]
Príloha: 1. Opis predmetu zákazky
                 2. Výzva na predloženie ponúk
                 3. Rozhodnutie KPÚ Bratislava (strana 1, strana 2)

Verejný obstarávateľ oznamuje, že zákazka: „Nákup knihovničiek, skrine s presklenými dverami" bola úspešne ukončená dňa 4.4.2019.

SPŠE Zochova 9, Bratislava vyhlásila výzvu na zákazku
Názov predmetu zákazky: nákup knihovničiek, skriňa s presklenými dverami
Predpokladaná hodnota zákazky:  1916,67.- € bez DPH
Kontakt: PhDr. M. Lukáčová Nováčková, 02/592 009 14, e-mail: [email protected]
Príloha: 1. Opis predmetu zákazky
                 2. Výzva na predloženie ponúk

Verejný obstarávateľ oznamuje, že verejné obstarávanie na zákazku: „Oprava vstupného schodiska, rampy pre bezbariérový prístup do budovy praxe a oprava obkladu na soc. zariadení v budove školy" bolo úspešne ukončené dňa 8.3.2019.

SPŠE Zochova 9, Bratislava vyhlasuje výzvu na zákazku - opakovanie z dôvodu nesprávneho vyhodnotenia – technické príčiny
Názov predmetu zákazky: „Oprava vstupného schodiska, rampy pre bezbariérový prístup do budovy praxe a oprava obkladu na soc. zariadení v budove školy“
Predpokladaná hodnota zákazky:  6.574,92.- € bez DPH
Kontakt: PhDr. M. Lukáčová Nováčková, 02/592 009 14, e-mail: [email protected]
Príloha: Krycí list rozpočtu
                 Výzva na ponuku

Verejný obstarávateľ oznamuje, že verejné obstarávanie na zákazku: „Lyžiarsky kurz v termíne od 3.3.-8.3.2019 a v termíne od 10.3.-15.3.2019" bolo úspešne ukončené dňa 21.2.2019.

Verejný obstarávateľ oznamuje, že verejné obstarávanie na zákazku: „Oprava vstupného schodiska, rampy pre bezbariérový prístup do budovy praxe a oprava obkladu na soc. zariadení v budove školy" bolo úspešne ukončené dňa 21.2.2019.

SPŠE Zochova 9, Bratislava vyhlasuje výzvu na zákazku
Názov predmetu zákazky: Oprava vstupného schodiska, rampy pre bezbariérový prístup do budovy praxe a oprava obkladu na soc. zariadení v budove školy
Predpokladaná hodnota zákazky: 6.574,92.- € bez DPH.
Kontakt: PhDr. M. Lukáčová Nováčková, (02 /592 009 14, e-mail: [email protected])
Príloha: Krycí list rozpočtu
                 Výzva na ponuku

SPŠE Zochova 9, Bratislava vyhlasuje výzvu na zákazku
Názov predmetu zákazky:  Lyžiarsky kurz v termíne  od 3.3. 2019 – 8.3.2019  v počte 18 žiakov
Predpokladaná hodnota zákazky:  2.250.- € bez DPH
Kontakt: PhDr. M. Lukáčová Nováčková, (02/592 009 14, e-mail: [email protected])
Príloha: 1. Podrobný opis zákazky
                 2. Výzva na ponuku

SPŠE Zochova 9, Bratislava vyhlasuje výzvu na zákazku
Názov predmetu zákazky:  Lyžiarsky kurz v termíne  od 10.3. 2019 – 15.3.2019  v počte 22 žiakov
Predpokladaná hodnota zákazky:  2.750.- € bez DPH
Kontakt: PhDr. M. Lukáčová Nováčková, (02/592 009 14, e-mail: [email protected])
Príloha: 1. Podrobný opis zákazky
                 2. Výzva na ponuku

Správa o zákazkách - 4. kvartál 2018

Správa o zákazkách - 3. kvartál 2018

Verejný obstarávateľ oznamuje, že verejné obstarávanie na zákazku: „Nákup počítačov, tabletov a tlačiarní" bolo úspešne ukončené dňa 14.11. 2018. Verejný obstarávateľ /elektronický kontraktačný systém/ určil úspešného uchádzača spoločnosť X Logistics, s.r.o., Dvorčianska 815, 919 05 Nitra, nakoľko splnila všetky požiadavky verejného obstarávateľa stanovené vo výzve ponúkla/požaduje za poskytnutie/uskutočnenie predmetu zákazky najnižšiu celkovú cenu.

Verejný obstarávateľ oznamuje, že verejné obstarávanie na zákazku: „Projektory a meracie prístroje“ bolo úspešne ukončené dňa 30.11.2018. Verejný obstarávateľ určil úspešného uchádzača spoločnosť Micronix, s.r.o., Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica, nakoľko splnila všetky požiadavky verejného obstarávateľa stanovené vo výzve a ponúkla/požaduje za poskytnutie/uskutočnenie predmetu zákazky najnižšiu celkovú cenu a kvalitu.

Verejný obstarávateľ oznamuje, že verejné obstarávanie na zákazku: „Oprava sociálnych zariadení, vymaľovanie stien a úprava podlahy telocvične“  bolo úspešne ukončené dňa 14.9.2018. Verejný obstarávateľ /BSK určil úspešného uchádzača spoločnosť HSP Stavby, Hraničná 12, 821 05 Bratislava, nakoľko splnila všetky požiadavky verejného obstarávateľa stanovené vo výzve a ponúkla/požaduje za poskytnutie/uskutočnenie predmetu zákazky najnižšiu celkovú cenu.

Verejný obstarávateľ oznamuje, že verejné obstarávanie na zákazku: „Čiernobiele multifunkčné zariadenie“  bolo úspešne ukončené dňa 18.9. 2018.Verejný obstarávateľ určil úspešného uchádzača spoločnosť Asep, s.r.o. Lamačská cesta 111, Bratislava, nakoľko splnila všetky požiadavky verejného obstarávateľa stanovené vo výzve a ponúkla/požaduje za poskytnutie/uskutočnenie predmetu zákazky najnižšiu celkovú cenu.

Verejný obstarávateľ oznamuje, že verejné obstarávanie na zákazku: „Nákup počítačov, tabletov a tlačiarne“ bolo úspešne ukončené dňa 18.6. 2018. Verejný obstarávateľ /elektronický kontraktačný systém/ určil úspešného uchádzača spoločnosť Andrej Holka, Jaderná 5, 917 01 Trnava, nakoľko splnila všetky požiadavky verejného obstarávateľa stanovené vo výzve a ponúkla/požaduje za poskytnutie/uskutočnenie predmetu zákazky najnižšiu celkovú cenu.

Verejný obstarávateľ oznamuje, že verejné obstarávanie na zákazku: „Oprava vonkajšieho schodiska pred hlavným vchodom do budovy“ bolo úspešne ukončené dňa 2.7. 2018. Verejný obstarávateľ určil úspešného uchádzača spoločnosť Restiko, Michal Mitro, Osadná 1, Bratislava, nakoľko splnila všetky požiadavky verejného obstarávateľa stanovené vo výzve a ponúkla/požaduje za poskytnutie/uskutočnenie predmetu zákazky najnižšiu celkovú cenu.

Verejný obstarávateľ oznamuje, že verejné obstarávanie na zákazku: „Oprava strechy nad školskou jedálňou“ bolo úspešne ukončené dňa 2.7. 2018. Verejný obstarávateľ určil úspešného uchádzača spoločnosť Restiko, Michal Mitro, Osadná 1, Bratislava, nakoľko splnila všetky požiadavky verejného obstarávateľa stanovené vo výzve a ponúkla/požaduje za poskytnutie/uskutočnenie predmetu zákazky najnižšiu celkovú cenu.

Verejný obstarávateľ oznamuje, že verejné obstarávanie na zákazku: „Stoly a stoličky do školskej jedálne“  bolo úspešne ukončené dňa 26.4.2018. Verejný obstarávateľ/ elektronický kontraktačný systém / určil úspešného uchádzača spoločnosť Bega, s.r.o. Hlavná 5, 951 36 Lehota, nakoľko splnila všetky požiadavky verejného obstarávateľa stanovené vo výzve a ponúkla/požaduje za poskytnutie/uskutočnenie predmetu zákazky najnižšiu celkovú cenu.

Verejný obstarávateľ oznamuje, že verejné obstarávanie na zákazku: „Dezinfekcia a deratizácia povaly“ bolo úspešne ukončené dňa 9.4. 2018.Verejný obstarávateľ určil úspešného uchádzača spoločnosť Chemix-D, Pri Vinohradoch 172 Bratislava, nakoľko splnila všetky požiadavky verejného obstarávateľa stanovené vo výzve a ponúkla/požaduje za poskytnutie/uskutočnenie predmetu zákazky najnižšiu celkovú cenu.

Verejný obstarávateľ oznamuje, že verejné obstarávanie na zákazku: „Maľovanie 4 tried č. 202, 211 ,213, 109“ bolo  ukončené dňa 23.4.2018. Verejný obstarávateľ určil úspešného uchádzača firmu Radoslav Osuský, Malé Leváre 413, Malacky, nakoľko splnila všetky požiadavky verejného obstarávateľa stanovené vo výzve a ponúkla/požaduje za poskytnutie/uskutočnenie predmetu zákazky najnižšiu celkovú cenu.

Verejný obstarávateľ oznamuje, že verejné obstarávanie na zákazku: „Rekonštrukcia osvetlenia školy“ bolo úspešne ukončené dňa 23.4.2018. Verejný obstarávateľ určil úspešného uchádzača spoločnosť ECO-Logic, s.r.o., Krátka 4, 903 01 Senec, nakoľko splnila všetky požiadavky verejného obstarávateľa stanovené vo výzve a ponúkla/požaduje za poskytnutie/uskutočnenie predmetu zákazky najnižšiu celkovú cenu.

Verejný obstarávateľ oznamuje, že verejné obstarávanie na zákazku: „Maľovanie kabinetu, položenie plávajúcej podlahy a vymaľovanie soklu“ bolo úspešne ukončené dňa 28.2. 2018. Verejný obstarávateľ určil úspešného uchádzača firmu Ján Kovács, Korytnická 23, 821 07 Bratislava, nakoľko splnila všetky požiadavky verejného obstarávateľa stanovené vo výzve a ponúkla/požaduje za poskytnutie/uskutočnenie predmetu zákazky najnižšiu celkovú cenu.

Lyžiarsky kurz

dokument

Umývačka riadu

dokument

Výučba problematiky obnoviteľných zdrojov energií

dokument

Opravy striech 45261910-6

dokument

Školské stravovanie

dokument 1 | dokument 2

Kamerový systém

dokument 1 | dokument 2