Vyučovacie hodiny a prestávky  

 

   hod.   od - do  prestávka
   0.    07:10 - 07:55    5 min
   1.    08:00 - 08:45    5 min
   2.    08:50 - 09:35    10 min
   3.    09:45 - 10:30    10 min
   4.    10:40 - 11:25    20 min
obed I. a IV. roč.
   5.    11:45 - 12:30    20 min
obed II. a III. roč.
6. 12:50 - 13:35 5 min
7. 13:40 - 14:25 5 min
8. 14:30 - 15:15 -

 

  Spojené vyučovacie hodiny a prestávky  

 

   hod.   od - do   prestávka
   0., 1.    07:10 - 08:45    08:45 - 08:50
   0., 1., 2.    07:20 - 09:35    08:35 - 08:45
   1., 2.    08:00 - 09:30    09:30 - 09:45
   1., 2., 3.    08:15 - 10:30    10:30 - 10:40
   6., 7., 8.    12:50 - 15:05 -