Informácie o školskej jedálni a platbe za obedy nájdete v prehľadnom dokumente.

Aktuálny jedálny lítok