Meno a priezvisko Funkcia Zvolený (delegovaný) za
CHLÁDEK Marcel, Ing. predseda pedagogických zamestnancov
KOPAČKOVÁ Jana, Ing. podpredseda pedagogických zamestnancov
DORNÍKOVÁ Viera členka nepedagogických zamestnancov
SAVKULIAK Jozef, PhDr., MBA člen delegovaný za BSK
GOGOVÁ Katarína, Ing. člen delegovaný za BSK
ŽILÁKOVÁ Simona člen delegovaný za BSK
SEKAJ Ivan, prof., Ing., PhD. člen delegovaný za BSK
ŠVECOVÁ Silvia, Ing., PhD. členka rodičov
CHAMILLOVÁ Valéria členka rodičov
RECHTORÍKOVÁ Sylvia členka rodičov
ŠAGÁT Peter člen žiakov

 

Plán zasadnuti Rady školy

Štatút Rady školy

Poverenie na zabezpečenie organizácie konštituovania novej rady školy

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese [email protected]