Prihlášky na maturitnú skúšku sa podávajú do 28.9.2020

Maturitné skúšky sa budú konať:

a) slovenský jazyk a literatúra dňa 16. marca 2021 (utorok)
b) anglický jazyk, dňa 17. marca 2021 (streda)
c) matematika dňa 18. marca 2021 (štvrtok)

Príslušné OŠ OÚ určia termíny internej časti MS, jednotlivým SŠ vo svojej územnej pôsobnosti v čase od 17.mája 2021 do 4.júna 2021. (upresníme po dodaní presného termínu)