Prihlášky na maturitnú skúšku sa podávajú do 30.9.2023

Maturitné skúšky sa budú konať:

a) slovenský jazyk a literatúra dňa 12. marca 2024 (utorok)
b) anglický jazyk, dňa 13. marca 2024 (streda)
c) matematika dňa 14. marca 2024 (štvrtok)

Termíny internej časti maturitnej skúšky, okrem písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určia v zmysle § 77 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. jednotlivým stredným školám príslušné regionálne úrady školskej správy v čase od 20. mája 2024 do 7. júna 2024.