Prihlášky na maturitnú skúšku sa podávajú do 30.9.2022

Maturitné skúšky sa budú konať:

a) slovenský jazyk a literatúra dňa 14. marca 2023 (utorok)
b) anglický jazyk, dňa 15. marca 2023 (streda)
c) matematika dňa 16. marca 2023 (štvrtok)

Príslušný regionálny úrad školskej správy určil termíny internej časti MS, jednotlivým SŠ vo svojej územnej pôsobnosti v čase od 29. mája 2023 do 02. júna 2023.