Časový harmonogram externej časti (ďalej len EČ) a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (ďalej len PFIČ)

12. marec 2019 - EČ a PFIČ - SJL (harmonogram žiakov)

13. marec 2019 - EČ a PFIČ - ANJ, NEJ (harmonogram žiakov)

14. marec 2019 - EČ -  MAT (harmonogram žiakov)

Termín praktickej časti odbornej zložky MS

13. - 16. máj 2019

Akademický týždeň

20. - 24. máj 2019

Termín ústnej formy internej časti MS

27. - 31. máj 2019