Prihlášky na maturitnú skúšku sa podávajú do 30.9.2021

Maturitné skúšky sa budú konať:

a) slovenský jazyk a literatúra dňa 15. marca 2022 (utorok)
b) anglický jazyk, dňa 16. marca 2022 (streda)
c) matematika dňa 17. marca 2022 (štvrtok)

Príslušné OŠ OÚ určia termíny internej časti MS, jednotlivým SŠ vo svojej územnej pôsobnosti v čase od 23. mája 2022 do 27. mája 2022.