Záujemci o ubytovanie, priamo kontaktujte internát.

Naša škola spolupracuje s týmito školskými internátmi:

Petržalka, Vranovská 2 a 4, www.sostvranovska.sk, 02/63812377 (najbližší)

Ružinov, Ivánska cesta 21 a 25, www.sostar.sk, 02/48204214

Dúbravka, Saratovská 26, www.najinternat.sk, 02/64363492