Vo výberovej procedúre výzvy 2021 v rámci programu Erasmus+ pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy – Vzdelávacie mobilita jednotlivcov bol našej škole schválený grant na realizáciu projektu

ZOŠKA do sveta 2021-1-SK01-KA122-VET-000017128

Projekt umožnil  realizovať v období jún 2022 a september 2022 mobility žiakov na partnerskej strednej škole v Portugalsku. Žiaci získali možnosť získať nové poznatky, skúsenosti a odborné zručnosti v odborných predmetoch a upevniť si jazykové vedomosti v medzinárodnom prostredí. Príprava a realizácia projektu bola  financovaná z prostriedkov EÚ

Viac informácií o programe Erasmus+ je k dispozícii na erasmusplus.sk

Fotografie z prezentácii projektov na partnerskej skole nájdete tu

Súhrnnú správu a prezentácie od žiakov z júnovej mobility nájdete tu: Súhrnná správa z mobilityAFK trackerGameConsole

Fotografie z diseminácie projektu na domácej škole na Slovensku nájdete tu

Septembrová mobilita - projektové prezentácie nájdete tu (Meteostanica - dokumentáciaPlus Tray)

Video vytvorené počas júnovej mobility nájdete tu

Informácie z fázy výberového konania na mobilitu Erasmus nájdete tu

Prezentácie žiakov nájdete tu