Vážení študenti,

Tešíme sa na Vás v pondelok 2. 9. 2019 o 9.00 h na školskom dvore, kde slávnostne otvoríme nový školský rok 2019/2020

Po ňom sa presuniete spolu so svojimi triednymi učiteľmi do tried, kde dostanete všetky potrebné informácie, potvrdenia a tlačivá a aj učebnice

Pre rodičov bude možnosť neformálneho rozhovoru s vedením školy pri káve, so všetkými rodičmi sa stretneme na TARZ 10.09.2019 o 17.00 hod.

Triedy 1.A a 1.B sa budú vzdelávať v študijnom odbore 2561M Informačné a sieťové technológie, 1.C a 1.D v študijnom odbore 2675M elektrotechnika

ISIC: Je možné vyzdvihnúť na sekretariáte školy od 26.08.2019 v čase 9.00-13.00hod.

Obedy: Pri vrátnici si záujemci o obedy ráno vyzdvihnú šek a po jeho zaplatení je možné obedovať od utorka. Cena jedného obeda pre študenta je 1,69 €.

Prvý týždeň bude špeciálny program, pôjdete na exkurzie a výlety a zopakujete potrebné učivo z matematiky.

 

Vyučovanie podľa rozvrhu začne od 9. 9. 2019