Od mája 2023  prebiehal na našej škole už 2. ročník projektu Participatívny rozpočet  

Harmonogram participatívneho rozpočtu:

1. Workshop nápadov za triedy:  máj 2023  - Hra Nie je mesto ako mesto a následný brainstorming nápadov žiakov 1. ročníkov , z najlepších nápadov triedy zvolili žiaci ten najlepší za triedu, ktorý postúpil do hlasovania v rámci školy 

2. Kampaň od máj - jún - Autori projektov, ktoré postúpili do hlasovania mohli v rámci čase kampane ovplyvňovať  hlasujúcich 

3. Schvaľovanie projektov - Vedenie školy zhodnotilo, ktoré projekty je možné zrealizovať v krátkodobom projektovom období ( niektoré nápady presunulo do už plánovaných investícií v dlhodobejšom pláne školy)  : do hlasovania o participatívny rozpočet postúpili projekty:  1A Nove pomôcky do telocvične, 1B Tulivaky, 1C Spolupráca s firmami, 1D Projekt pohodlné čakanie Tulivaky, 1E Bez športu je život nudný

4. Hlasovanie - finále 19.-21.6.2023  - hlasovanie prebehlo prostredníctvom Edupage ( hlasovali žiaci aj učitelia) 

Fotogaléria 2023