Cieľom súťaže je vytvoriť autonómny robot, ktorý bude schopný prejsť stanovenú dráhu. Hodnotená bude schopnosť prejsť trasu v čo najkratšom čase, ale aj dizajn a propagačné aktivity tímu. 

Názov tímu: Zochova Truckers

Členovia tímu

Riešenie robota:

Propagácia:

Instagram: @zochovatruckers
YouTube: Zochova Truckers
road2FEI: www.road2fei.sk