Vážení rodičia, milí prváci!

Verím, že sa už tešíte na prvé dni na Vašej novej strednej škole. S prvákmi sa stretneme v pondelok 4.septembra 2023 o 8.45 v učebniach podľa rozpisu, ktorý nájdu pri vchode do školy.

U nás na Zochovej veľmi dbáme na to, aby triedne kolektívy fungovali čo najlepšie a poskytovali zázemie pre zdravé vzťahy a prostredie, v ktorom môžu žiaci správne napredovať. Preto chceme hneď v priebehu prvých dní realizovať triedne teambuildingy, ktoré sa uskutočnia na chate Fugelka v Dubovej pri Modre. Prváci sa tak budú môcť zoznámiť so svojimi spolužiakmi aj triednymi učiteľmi a ostatnými vyučujúcimi. Pripravené sú športové aktivity, turistika, opekačka, zoznamovacie hry.

Triedy odborov  umelá inteligencia, informačné a sieťové technológie a elektrotechnika (triedy 1.C, 1. B. a 1.E.) na stupujú na teambuilding už v pondelok 4.9. v popoludňajších hodinách. Odchod autobusu je naplánovaný na 17.00 a návrat bude stredu 6.9. okolo 13.00.

Odchod autobusu je neplánovaný z parkoviska pod Bratislavským hradom. Zabezpečené máme ubytovanie v Chate Fugelka v Dubovej spolu s plnou penziou (raňajky, obed, večera). Náklady na účasť hradí OZ Zoška. Rodičia budú pozvaní na úhradu ročného príspevku do OZ. Zaplatenie príspevku však nie je podmienkou účasti. Našou snahou je, aby sa ho mohli zúčastniť všetci prváci.

Myslíme si, že účasť na takomto teambuildingu je veľmi potrebná. Ak by sa vyskytli závažné dôvody, kvôli ktorým sa Vaša dcéra / Váš syn nebude môcť zúčastniť, dajte nám, prosím, vedieť do stredy 30.8.2023 na adresu [email protected]. Informácie Vám boli doručené aj prostredníctvom Edupage, prípadne Vám prišla notifikácia do Vašej mailovej schránky.

Keďže triedy odborov  umelá inteligencia, informačné a sieťové technológie a elektrotechnika (triedy 1.C, 1. B. a 1.E.) nastupujú na teambuilding už v pondelok 4.9. popoludní, je potrebné vyplniť informovaný súhlas. Prosíme vyplniť a priniesť podpísaný hneď v pondelok 4.9. 2023 ráno. Prosím, informujte nás o prípadných intoleranciách či alergiách, ktoré znamenajú obmedzenia v stravovaní.

Vopred Vám ďakujeme za spoluprácu.

S pozdravom a prianím pekného zvyšku leta

tím SPŠE Zochova