Milí druháci.

Tento tok Vás čaká výber odborného zameria pre Vaše ďalšie štúdium. Tento výber ovplyvní zloženie odborných predmetov počas ďalších dvoch školských rokov ako aj Vašu ďalšiu profesnú oritnetáciu. V školskom roku 2020/2021 budete mať možnosť si vybrať jedno zo zameraní uvedených nižšie. Ak potrebujete viac informácií o jednotlivých zameraniach, veríme, že vám pomôžu krátke prezentácie od garantov jednotlivých odborných zameraní. Týchto garantov takisto môžte kontaktovať v prípade, že potrebujete ďalšie informácie o obsahu jednotlivých zameraní:

Pokiaľ Vás zaujíma zloženie odborných predmetov v jednotlivých zameraniach, prehľad nájdete v nasledujúcej tabuľke. V prípade malého záujmu o niektoré odborné zameranie, vedenie školy zváži jeho otovrenie pre daný školský rok. Termín výberu zameranie je do 15.5.2020 - prihlasovanie bude prebiehať elektronickou formou. O spôsobe prihlasovania budete včas informovaní.