Aj tento rok čaká našich druhákov výber odborného zameria pre ich ďalšie štúdium. V školskom roku 2020/2021 budú mať možnosť si vybrať jedno z nasledujúcich zameraní:

V prípade malého záujmu o niektoré odborné zameranie, vedenie školy zváži jeho otovrenie pre daný školský rok.