Je nám veľmi ľúto, ale škola nemá kapacity na prijímanie nových žiakov z Ukrajiny.  

Po ukončení prijímacích pohovorov sme nevedeli vyhovieť a umiestniť všetkých uchádzačov, ktorí mali záujem o štúdium na našej škole. Z prevádzkových a kapacitných dôvodov nie je možné prijať viac žiakov. 

V prípade záujmu o štúdium sa obráťte na  

https://ukrajina.minedu.sk/data/att/23538.pdf


Нам дуже шкода, але школа не має можливості прийняти учнів з України.  

Після завершення співбесіди ми не змогли вмістити та розмістити всіх претендентів, які були зацікавлені навчатися в нашій школі. З огляду на оперативні причини та можливості, неможливо прийняти більше студентів.  

Якщо ви зацікавлені у навчанні, звертайтеся  

https://ukrajina.minedu.sk/data/att/23538.pdf


Nam duzhe shkoda, ale shkola ne maye mozhlyvosti pryynyaty uchniv z Ukrayiny.  

Pislya zavershennya spivbesidy my ne zmohly vmistyty ta rozmistyty vsikh pretendentiv, yaki buly zatsikavleni navchatysya v nashiy shkoli. Z ohlyadu na operatyvni prychyny ta mozhlyvosti, nemozhlyvo pryynyaty bilʹshe studentiv.  

Yakshcho vy zatsikavleni u navchanni, zvertaytesya  

https://ukrajina.minedu.sk/data/att/23538.pdf