Зарахування студентів з України

Особисте відвідування можливе лише по середах з 08:00 до 15:00.

Просимо, щоб крім студента прийшов один законний представник. Будь ласка, надайте документ, що посвідчує особу, будь-які докази попередніх результатів навчання. Будь ласка, повідомте про свій візит заздалегідь на [email protected]


Zaraďovanie študentov z Ukrajiny

Osobné návštevy sú možné iba v stredu v čase od 8.00 do 15.00.

Prosíme, aby okrem študenta prišiel aj jeden zákonný zástupca. Je nutné prinesť so sebou doklady totožnosti, prípadné doklady o predošlých výsledkoch vzdelania. Prosíme, aby ste svoji návštevu vopred ohlásili na adrese [email protected]