V školskom roku 1949/50 škola jestvovala ako elektrotechnický odbor Vyššej priemyselnej školy na Fajnorovom nábreží 5 v Bratislave.Jej sídlom bola bývalá Prírodovedecká fakulta UK na Markovičovej ulici. V týchto miestach je teraz budova Najvyššieho súdu. Na základe zriaďovacieho dekrétu Povereníctva školstva, vied a umení zo dňa 23. novembra 1950 sa dňom 1. decembra 1950 elektrotechnický odbor od Vyššej priemyselnej školy odčlenil ako samostatná Vyššia priemyselná škola elektrotechnická. Jej prvým riaditeľom bol menovaný dovtedajší prednosta elektrotechnického odboru Ing. Zoltán Papp. V školskom roku 1950/51 sa škola presťahovala na Zochovu ulicu do budovy bývalej osemročnej školy. Tu škola sídli dondes. Pôvodný názov sa v školskom roku zmenil na Priemyselná škola energetická a elektrotechnická a v školskom roku 1960/61 na Stredná priemyselná škola elektrotechnická.