ERASMUS+ NA ZOŠKE V ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024 

V rámci projektu Erasmus+ získala naša škola Akreditáciu na projektové obdobie 2021-2027 na realizáciu zahraničnej odbornej praxe. V tomto školskom roku budú môcť vybraní žiaci 2. a 3. ročníkov stráviť 2 týždne odbornej praxe vo firmách v krajinách Európskej únie.

Účastníci praxe sa zoznámia s organizáciou práce a začlenia sa do pracovného kolektívu v zahraničnej firme kde si v praxi overia svoje znalosti, získajú nové odborné kompetencie a soft skills. Konkrétna pracovná náplň každého účastníka bude vhodne dopĺňať a rozširovať teoretické vedomosti v študovanom odbore a zároveň poskytovať možnosť ich využiť v praxi.  Zároveň program  Erasmus+ umožní učiteľom/učiteľkám zúčastniť sa job shadowing -  pozorovaní vyučovania na strednej škole a praxi alebo odborného kurzu v krajinách EÚ

• Dĺžka praxe bude 2 týždne, komunikačným jazykom angličtina

• Vo voľnom čase budú mať účastníci dostatok času spoznať hostiteľské mesto a krajinu 

• Po úspešnom ukončení obdržia žiaci doklad o realizovanej praxi a Europass Mobilita 

Odborná prax, job shadowing aj odborné kurzy  v zahraničí budú financované z prostriedkov Európskej únie.

 


Pozri tiež:

Erasmus mobilita Zoška do sveta