Vo výberovej procedúre výzvy 2021 v rámci programu Erasmus+ pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy – Vzdelávacie mobilita jednotlivcov bol našej škole schválený grant na realizáciu projektu

ZOŠKA do sveta 2021-1-SK01-KA122-VET-000017128

Projekt umožní realizovať v období jún 2022 a september 2022 mobility žiakov na partnerskej strednej škole v Portugalsku. Žiaci budú mať možnosť získať nové poznatky, skúsenosti a odborné zručnosti v odborných predmetoch a upevniť si jazykové vedomosti v medzinárodnom prostredí. Príprava a realizácia projektu sú financované z prostriedkov EÚ

Viac informácií o programe Erasmus+ je k dispozícii na erasmusplus.sk

Záujemcovia o Erasmus+ projekt  v Portugalsku sa môžu prihlásiť podľa pokynov a odovzdať všetky podklady do 15.12.2021 / júnová skupina a do 15.2.2022 / septembrová skupina.

Prihlášku, pokyny a informácie o výberovom konaní nájdete tu: