Pre žiakov, zamestnancov i návštevníkov našej školy je k dispozícii v hlavnej budove a v prístavbe rýchla Wi-Fi sieť. Celkovo ju tvorí 12 prístupových bodov (9 v hlavnej budove), pre najlepšie pokrytie všetkých miest.

Ako nájdem Wi-Fi sieť?

Aké je heslo?

Aká je rýchlosť?

Nefunkčná Wi-Fi? Nepokryté miesto?

V prípade nefunkčnosti niektorého z prístupových bodov alebo ak máte tip na nepokrytú časť, kde by bolo potrebné umiestniť ďalšie zariadenie kontaktujte technika školy.