Občianske združenie Zoška pri Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej, Zochova 9, Bratislava organizuje prípravné kurzy pre deviatakov ZŠ na prijímacie konanie do 1. ročníka strednej školy.

Organizácia kurzov

Obdobie: 5. december 2019 – 10. apríl 2020

Termín: streda od  15.00 h – 17.00 h

Náplň prípravného kurzu v rozsahu 16 stretnutí:

Prihlásiť sa na prípravný kurz môžete do 5. decembra 2018

na adrese SPŠE, Zochova 9, 811 03 Bratislava

alebo

elektronicky na e-mailovej adrese [email protected]

Príspevok do Občianskeho združenia ZOŠKA pri SPŠE, Bratislava, Zochova 9, za kurz vo výške 80 € (vrátane elektronickej stavebnice, ktorú si každý účastník kurzu ponechá), možno odovzdať osobne na sekretariáte č. dv. 6, denne od 10:00 do 15:00, do 5. decembra 2018.